subota, 22. lipnja 2024.

Akcijski plan 2017-2019

7

Strateških područja

24

Cilja

59

Mjera

74

Pokazatelja

Radna skupinu formirana je u 2017. godine te je izradila Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017. do 2019. godine. U navedenu Radnu skupinu bili su uključeni predstavnici i predstavnice svih relevantnih tijela – ministarstava, javnih ustanova, nevladinih i drugih organizacija te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koji je koordinirao radom Radne skupine.


Za Nacrt Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine provedeno je e-Savjetovanje u periodu od 15. ožujka do 30. ožujka 2017.godine.


Prilikom definiranja strateških područja i mjera u Akcijskom planu kao i kategorije na koje se on odnosi (osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita) Radna skupina uzela je u obzir zatečeno stanje u području integracijske politike u Republici Hrvatskoj koja sudjeluje u Europskom programu premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za  odobrenje međunarodne zaštite te će provesti zbrinjavanje upravo navedenih kategorija osoba (izbjeglice koje se premještaju/preseljavaju iz Italije, Grčke i Turske), sukladno Odluci Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite od 16. srpnja 2015. godine i Odluci Vlade RH o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite od 5. listopada 2017. godine.

Za provedbu mjera Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, planirano je utrošiti 60.400.000,00 kn (za 2017.godinu 15.400.000,00 kn; za 2018. godinu 22.300.000,00 kn; za 2019. godinu 22.700.000,00 kn).Strateško područje 1. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti ostvaruju pravo na socijalnu skrb u djelokrugu nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nadalje, temeljem članka 22. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi , azilanti...

Broj ciljeva: 0

Broj mjera: 0

Ovo strateško područje sadrži podkategorije


Strateško područje 1.1. Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

Osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti  ostvaruju pravo na socijalnu skrb u djelokrugu nadležnostiMinistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nadalje, temeljem članka 22. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi, azilanti...

Broj ciljeva: 2

Broj mjera: 6


Strateško područje 1.2. Ostvarivanje prava iz sustava zdravstvene zaštite

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 5


Strateško područje 2. Smještaj i stanovanje

Osoba kojoj je odobrena međunarodna zaštita sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti  ima pravo na smještaj najduže dvije godine od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite, ako ne posjeduje novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti. Postupak za priznavanje prava na...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 6


Strateško područje 3. Učenje jezika i obrazovanje

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole azilanti, tražitelji azila, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, kao i stranci koji nezakonito borave...

Broj ciljeva: 0

Broj mjera: 0

Ovo strateško područje sadrži podkategorije


Strateško područje 3.1. Učenje jezika i obrazovanje

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole azilanti, tražitelji azila, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, kao i stranci koji nezakonito borave...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 11


Strateško područje 4. Zapošljavanje

Uspješna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita moguća je isključivo ako im se omogući da postanu aktivni članovi novog društva. To prvenstveno podrazumijeva pravo na rad i zapošljavanje te pružanje mogućnosti da se zaposle u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima.

Broj ciljeva: 5

Broj mjera: 7


Strateško područje 5. Međunarodna suradnja

Usprkos činjenici da su osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita posebno osjetljiva kategorija osoba, Republika Hrvatska je unatrag četiri godine radila na uspostavi učinkovitog sustava pomoći upravo toj kategoriji osoba uređujući nacionalno zakonodavstvo pritom se rukovodeći najnovijim trendovima...

Broj ciljeva: 1

Broj mjera: 2


Strateško područje 6. Međuresorna suradnja

Integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita je proces koji zahtijeva aktivno uključivanje svih nadležnih tijela državne uprave, ali i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pružanje potpore i pomoći ovim osobama u području zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stanovanja,...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 15


Strateško područje 7. Senzibilizacija javnosti i stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Iako je Republika Hrvatska tradicionalno bila zemlja iseljavanja, broj suvremenih useljenika, kao i onih koji će dolaziti u Republiku Hrvatsku kao članicu Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), ukazuje na polaganu promjenu tradicionalnog migracijskog obrasca, kada osim emigracijskog Hrvatska iskazuje...

Broj ciljeva: 4

Broj mjera: 7


Strateško područje 1.1. Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

Cilj 01. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima iz sustava socijalne skrbi te tradicijom, kulturom i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj

Broj mjera: 2


Cilj 02. Osigurati ispunjavanje preduvjeta za život i suživot u lokalnim zajednicama

Broj mjera: 4


Strateško područje 1.2. Ostvarivanje prava iz sustava zdravstvene zaštite

Cilj 03. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima iz sustava zdravstvene zaštite

Broj mjera: 2


Cilj 04. Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti

Broj mjera: 1


Cilj 05. Unaprijediti sustav pristupa zdravstvenoj zaštiti

Broj mjera: 2


Strateško područje 2. Smještaj i stanovanje

Cilj 06. Unaprijediti zakonsku regulativu vezano uz područje stanovanja

Broj mjera: 1


Cilj 07. Unaprijediti koordinaciju nadležnih tijela u području stanovanja s ciljem žurnog osiguravanja smještajnih kapaciteta za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 2


Cilj 08. Osigurati provedbu i praćenje Plana razmještaja

Broj mjera: 3


Strateško područje 3.1. Učenje jezika i obrazovanje

Cilj 09. Provoditi učenje hrvatskoga jezika za sve dobne skupine kao prvog preduvjeta uspješne integracije

Broj mjera: 2


Cilj 10. Unaprijediti pristup obrazovanju svim dobnim skupinama s ciljem nastavka obrazovanja i zapošljivosti

Broj mjera: 7


Cilj 11. Osnažiti kapacitete i provedbu integrativnih aktivnosti u obrazovnom sustavu

Broj mjera: 2


Strateško područje 4. Zapošljavanje

Cilj 12. Doprinijeti lakšem ostvarivanju prava na rad

Broj mjera: 1


Cilj 13. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima i obvezama u sustavu zapošljavanja

Broj mjera: 2


Cilj 14. Osnažiti kapacitete zaposlenika u sustavu zapošljavanja za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 1


Cilj 15. Provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 1


Cilj 16. Unaprjeđenje sustava pristupa zapošljavanju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 2


Strateško područje 5. Međunarodna suradnja

Cilj 17. Osigurati prijenos i razmjenu iskustava u suočavanju s poteškoćama integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita među članicama EU

Broj mjera: 2


Strateško područje 6. Međuresorna suradnja

Cilj 18. Praćenje provedbe integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita hrvatsko društvo

Broj mjera: 7


Cilj 19. Unapređenje postojećih procedura postupanja i okvira integracije

Broj mjera: 5


Cilj 20. Cjelovito informiranje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita o njihovim pravima i obvezama

Broj mjera: 3


Strateško područje 7. Senzibilizacija javnosti i stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Cilj 21. Senzibiliziranje javnosti i smanjivanje društvenih predrasuda u odnosu na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 1


Cilj 22. Senzibiliziranje stručnih djelatnika

Broj mjera: 4


Cilj 23. Podržati inicijative medija, civilnog društva i građana u kreiranju prostora za susret, razmjenu i osnovno informiranje o integraciji te uključivanju u hrvatsko društvo

Broj mjera: 0


Cilj 23. Podržati inicijative medija, civilnog društva i građana u kreiranju prostora za susret, razmjenu i osnovno informiranje o integraciji te uključivanju u hrvatsko društvo

Broj mjera: 2Strateško područje 1.1. Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

Cilj 01. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima iz sustava socijalne skrbi te tradicijom, kulturom i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj

Mjera 1.1. Edukativna predavanja u prihvatilištu za tražitelje azila o pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te tradiciji, kulturi i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2. Tematske i edukativne radionice te savjetovanja o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u svrhu njihove integracije u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 02. Osigurati ispunjavanje preduvjeta za život i suživot u lokalnim zajednicama

Mjera 2.1. Imenovanje stručnih radnika zaduženih za ostvarivanje prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u sustavu socijalne skrbi

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: 2017

Broj pokazatelja: 2


Mjera 2.2. Provoditi aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete života osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2


Mjera 2.3. Dostaviti preporuku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da u Odlukama o socijalnoj skrbi obuhvate osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: 2019

Broj pokazatelja: 1


Mjera 2.4. Dostaviti pučkim kuhinjama preporuku da osiguraju prehranu sukladno kulturnim i vjerskim uvjerenjima stranaca odnosno osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 1.2. Ostvarivanje prava iz sustava zdravstvene zaštite

Cilj 03. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima iz sustava zdravstvene zaštite

Mjera 3.1. Informiranje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita o korištenju zdravstvene zaštite prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 3.2. Sustavno informiranje (na mjesečnoj bazi) zdravstvenih radnika o okvirima prava iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Rok: 2017

Broj pokazatelja: 1


Cilj 04. Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti

Mjera 4.1. Prilagoditi informacijski sustav (CEZIH) radi učinkovitog utvrđivanja načina i postupka ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Rok: 2017

Broj pokazatelja: 1


Cilj 05. Unaprijediti sustav pristupa zdravstvenoj zaštiti

Mjera 5.1. Posredovanje i pratnja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita pri zdravstvenim institucijama radi lakšeg razumijevanja djelokruga njihovog rada i prevladavanja jezičnih i kulturoloških barijera

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 3


Mjera 5.2. Praćenje provedbe ostvarivanja prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita propisana Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2


Strateško područje 2. Smještaj i stanovanje

Cilj 06. Unaprijediti zakonsku regulativu vezano uz područje stanovanja

Mjera 6.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti u kojem će se definirati nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a ista se odnosi na osiguranje smještajnih kapaciteta osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok: 2017

Broj pokazatelja: 1


Cilj 07. Unaprijediti koordinaciju nadležnih tijela u području stanovanja s ciljem žurnog osiguravanja smještajnih kapaciteta za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Mjera 7.1. Aktivna suradnja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u svrhu žurnog osiguravanja smještajnih kapaciteta za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 7.2. Aktivna suradnja s Ministarstvom državne imovine u svrhu daljnjeg osiguravanja smještajnih kapaciteta u vlasništvu Republike Hrvatske (aktivnosti vezane za opremanje i adaptaciju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske)

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 08. Osigurati provedbu i praćenje Plana razmještaja

Mjera 8.1. Objavljivanje javnih poziva za prikupljanje ponuda za najam namještenih stanova ili kuća sukladno Planu razmještaja i sukladno odlukama Ministarstva unutarnjih poslova za odobrenje međunarodne zaštite, odnosno korištenjem ponuda u tiskovnim i elektronskim medijima u slučajevima kada ne postoji dovoljan broj smještajnih kapaciteta

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 8.2. Izrada i vođenje evidencije osoba koje koriste pravo na smještaj

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.3. Zapošljavanje optimalnog broja djelatnika u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na poslovima osiguranja smještaja osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 3.1. Učenje jezika i obrazovanje

Cilj 09. Provoditi učenje hrvatskoga jezika za sve dobne skupine kao prvog preduvjeta uspješne integracije

Mjera 9.1. Osigurati učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture u svim gradovima u kojima će osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita biti smještene neposredno nakon stjecanja međunarodne zaštite

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 9.2. Osigurati provedbu pripremne i dopunske nastave za učenike osnovnih i srednjih škola koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 10. Unaprijediti pristup obrazovanju svim dobnim skupinama s ciljem nastavka obrazovanja i zapošljivosti

Mjera 10.1. U najkraćem mogućem roku djecu i mlade uključiti u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama (predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje)

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.2. Omogućiti osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koje su upisane na visoka učilišta u RH, prijavu na natječaje za studentski smještaj i državne stipendije za studente slabijeg socioekonomskog statusa pod uvjetima koji se primjenjuju na državljane RH

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2


Mjera 10.3. Prilagoditi informacijski sustav za upis na visoka učilišta osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: 2017

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.4. Osigurati priznavanje obrazovnih kvalifikacija i ranije stečenih kompetencija osobama (koje zbog kriznog i nesigurnog stanja u zemljama podrijetla) ne mogu pribaviti stečene diplome i druge dokumente kojima potvrđuju prethodnu razinu obrazovanja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2


Mjera 10.5. Omogućiti osobama starijima od 15 godina, a koje u svojim zemljama nisu imale priliku završiti obrazovanje, besplatan završetak osnovnog ili srednjeg obrazovanja u sustavu obrazovanja odraslih

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.6. Osigurati osobama starijima od 15 godina besplatne prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje s ciljem bolje društvene uključenosti i izlaska na tržište rada

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 10.7. Informiranje odgojno-obrazovnih ustanova, visokih učilišta i ustanova za obrazovanje odraslih o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 11. Osnažiti kapacitete i provedbu integrativnih aktivnosti u obrazovnom sustavu

Mjera 11.1. Provoditi stručno usavršavanje i pružati podršku odgojno-obrazovnim i andragoškim radnicima prilikom uključivanja djece i mladih u odgojno-obrazovni sustav te odraslih osoba u sustav obrazovanja odraslih

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 11.2. Osnaživati partnerstvo organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi projekata interkulturnog obrazovanja te obrazovanja o građanskim i ljudskim vrijednostima

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 4. Zapošljavanje

Cilj 12. Doprinijeti lakšem ostvarivanju prava na rad

Mjera 12.1. Aktivirati, motivirati i upućivati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u program učenja hrvatskog jezika prilikom individualnih savjetovanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ)

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 13. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima i obvezama u sustavu zapošljavanja

Mjera 13.1. Informirati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita o pravima i obvezama u sustavu zapošljavanja

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 13.2. Savjetovanje i profesionalno usmjeravanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 14. Osnažiti kapacitete zaposlenika u sustavu zapošljavanja za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Mjera 14.1. Educirati radnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu redovne edukacije o potrebama i pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2


Cilj 15. Provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Mjera 15.1. Uključivanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u mjere aktivne politike zapošljavanja

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 16. Unaprjeđenje sustava pristupa zapošljavanju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Mjera 16.1. Izraditi profesionalni plan traženja posla uzimajući u obzir kvalifikacije osobe i njeno prethodno radno iskustvo te potrebe na tržištu rada i planirati mogućnost daljnjeg obrazovanja osobe kojoj je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 16.2. Temeljem utvrđenih potreba za obrazovanjem, financirati obrazovanje nezaposlenih osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 5. Međunarodna suradnja

Cilj 17. Osigurati prijenos i razmjenu iskustava u suočavanju s poteškoćama integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita među članicama EU

Mjera 17.1. Suradnja i sudjelovanje na sastancima u sklopu Europske integracijske mreže (EIN)

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 17.2. Suradnja s tijelima državne uprave, organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama u regionalnim i međunarodnim projektima i inicijativama za integraciju osoba kojma je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 0


Strateško područje 6. Međuresorna suradnja

Cilj 18. Praćenje provedbe integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita hrvatsko društvo

Mjera 18.1. Praćenje provedbe Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita kroz aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2


Mjera 18.2. Donošenje Plana razmještaja jednom godišnje sukladno utvrđenim potrebama za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.3. Uspostava mreže kontakt osoba za ostvarivanje prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.4. Podnošenje redovitih godišnjih izvješća Vladi Republike Hrvatske o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017. – 2019.

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.5. Uspostava on-line sustava za praćenje Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.6. Treninzi za trenere za uporabu on-line sustava za praćenje Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.7. Obavještavanje na mjesečnoj razini Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske kao koordinativnog tijela za integraciju o najnovijim saznanjima o osobama kojim je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Cilj 19. Unapređenje postojećih procedura postupanja i okvira integracije

Mjera 19.1. Izrada Protokola o postupanju prema osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2019

Broj pokazatelja: 1


Mjera 19.2. Evaluacija Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Mjera 19.3. Izrada novog provedbenog okvira integracijske politike na lokanoj razini

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Mjera 19.4. Izrada i tisak publikacije o evaluaciji Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te novog okvira budućeg integracijskog dokumenta

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 2


Mjera 19.5. Izrada, tisak i osmišljavanje vizualnog identiteta Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita 2017. – 2019.

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Cilj 20. Cjelovito informiranje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita o njihovim pravima i obvezama

Mjera 20.1. Izrada, tiskanje i prijevod kataloga prava i usluga propisanih za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Mjera 20.2. Izmjene i dopune te tiskanje Vodiča za integraciju stranaca te njegovo prevođenje na potrebne jezike

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 1


Mjera 20.3. Osigurati usluge prevođenja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita pri ostvarivanju njihovih prava u sustavu socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 7. Senzibilizacija javnosti i stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Cilj 21. Senzibiliziranje javnosti i smanjivanje društvenih predrasuda u odnosu na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Mjera 21.1. Javna kampanja na nacionalnoj razini s ciljem senzibiliziranja javnosti i smanjivanja društvenih predrasuda

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: 2018

Broj pokazatelja: 5


Cilj 22. Senzibiliziranje stručnih djelatnika

Mjera 22.1. Edukacija stručnih djelatnika u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, policiji, tržištu rada, obrazovanju i civilnom sektoru koji su direktno uključeni u pružanje pomoći i zaštite osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 22.2. Edukacija stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi imenovanih za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita radi usvajanja novih znanja i vještina koja bi doprinijela boljoj učinkovitosti rada

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 22.3. Kontinuirano informirati poslodavce, sindikate te djelatnike službe zapošljavanja o tome tko su osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i koja su njihova prava

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 22.4. Edukacija zdravstvenih djelatnika u najmanje 2 Doma zdravlja na području grada Zagreba vezano uz osiguranje zdravstvene zaštite osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Rok: 2017

Broj pokazatelja: 2


Cilj 23. Podržati inicijative medija, civilnog društva i građana u kreiranju prostora za susret, razmjenu i osnovno informiranje o integraciji te uključivanju u hrvatsko društvo

Mjera 23.1. Potpora projektima koji afirmiraju kulturno i umjetničko stvaralaštvo stranaca na amaterskoj i profesionalnoj razini djelovanja

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1


Mjera 23.2. Potpora partnerskim programima organizacija civilnog društva u njegovanju i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1Id Naziv Status Vrijedi od Vrijedi do

Molimo pričekajte...