subota, 13. srpnja 2024.

Vijesti

Image

Izdana brošura Prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom

10. veljače 2023.


Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske izdao je brošuru „Prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom“. Brošura sadrži informacije o dostupnim mehanizmima zaštite i promicanja ljudskih prava te suzbijanja diskriminacije u Republici Hrvatskoj, posebice u kontekstu međunarodne i privremene zaštite, a izdana je na dvanaest jezika: arapskom, engleskom, farsi, filipinskom, francuskom, hindi, hrvatskom, nepalskom, paštu, španjolskom, turskom i ukrajinskom.

Brošura je proizašla iz priručnika „Integracija i ljudska prava – priručnik za edukatore“ koji su izradile Dijana Kesonja i Tatjana Vlašić za potrebe edukacijskih aktivnosti projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“ sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije.

Navedena brošura izrađena je u sklopu projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“ sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije.

Digitalna verzija brošure na dvanaest jezika dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://ljudskaprava.gov.hr/projekti/fond-za-azil-migracije-i-integraciju-amif/include-medjuresorna-suradnja-u-osnazivanju-drzavljana-trecih-zemalja/938

Molimo pričekajte...