subota, 13. srpnja 2024.

Vijesti

Image

Objavljen Protokol postupanja prilikom integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

23. prosinca 2022.


Stalno povjerenstvo za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, na virtualnoj tematskoj sjednici održanoj 19. prosinca 2022., jednoglasno je donijelo Protokol postupanja prilikom integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (u nastavku: Protokol).

Protokol je izrađen u participativnom procesu te kroz suradnju s predstavnicima akademske zajednice, jedinicama lokalne samouprave i nadležnim resornim tijelima. U njegovoj izradi sudjelovala je Radna skupina za izradu Protokola postupanja prilikom integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, koju su činili predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Grada Zagreba, Grada Karlovca i Grada Varaždina. U koordiniranju procesa izrade Nacrta Protokola sudjelovao i predstavnik Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.

Povod za izradu Protokola su nalazi evaluacije integracijskog okvira koji su pokazali da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao glavni nositelji dugoročne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, iskazuju potrebu za jasnim definiranjem nadležnosti dionika na nacionalnoj i lokalnoj razini te redoslijeda, rokova i odgovornosti u pružanju zajamčenih socijalnih usluga kroz uspostavu odgovarajućih protokola.

Izrada Protokola sufinancirana je sredstvima iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), u okviru projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja”.

Molimo pričekajte...