subota, 13. srpnja 2024.

Mjera 3.2 Sustavno informiranje (na mjesečnoj bazi) zdravstvenih radnika o okvirima prava iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Strateško područje
1.2. Ostvarivanje prava iz sustava zdravstvene zaštite
Cilj
03. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima iz sustava zdravstvene zaštite
Nositelj
Ministarstvo zdravstva
Provedbe
  • Provedba mjere nije započela
Sunositelji
Kontinuirano praćenje
Ne
Godina praćenja od
2017
Godina praćenja do
2017
Rok
2017.
Predviđena sredstva
900.000,00 kn
Opis sredstava

Sredstva osigurana na razdjelu 096, Glava 05, aktivnost A793007- Zdravstvena zaštita stranaca, grupa rashoda 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 900.000 kn godišnje.

Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
3.2. Izrađen naputak Ministarstva zdravstva te informiranje putem Centralnog informacijskog sustava zdravstva RH ( CEZIH-a )
Tekst Ne Ne Ne

Molimo pričekajte...