subota, 13. srpnja 2024.

Mjera 18.7 Obavještavanje na mjesečnoj razini Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske kao koordinativnog tijela za integraciju o najnovijim saznanjima o osobama kojim je odobrena međunarodna zaštita

Strateško područje
6. Međuresorna suradnja
Cilj
18. Praćenje provedbe integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita hrvatsko društvo
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Provedbe
  • Provedba mjere nije započela
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Kontinuirano praćenje
Da
Rok
Kontinuirano
Predviđena sredstva
0,00 kn
Opis sredstava

Sredstva osigurana u okviru redovitog rada postojećih zaposlenika na poziciji A681000 „Administracija i upravljanje“

Molimo pričekajte...