subota, 13. srpnja 2024.

Mjera 19.4 Izrada i tisak publikacije o evaluaciji Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te novog okvira budućeg integracijskog dokumenta

Strateško područje
6. Međuresorna suradnja
Cilj
19. Unapređenje postojećih procedura postupanja i okvira integracije
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Provedbe
  • Provedba mjere nije započela
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Kontinuirano praćenje
Ne
Godina praćenja od
2017
Godina praćenja do
2018
Rok
2017. - 2018.
Predviđena sredstva
0,00 kn
Opis sredstava

Sredstava osigurana u okviru projekta IPA („Potpora provedbi politike za integraciju migranata“) na poziciji A681053 „IPA 2012 FFRAC – podrška provedbi integracije migranata“

Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
19.4.1. Izrađena i tiskana evaluacija
Tekst Ne Ne Ne
19.4.2. Izrađen i tiskan novi okvir budućeg integracijskog dokumenta
Tekst Ne Ne Ne

Molimo pričekajte...