subota, 13. srpnja 2024.

Strateško područje 2. Smještaj i stanovanje

Akcijski plan
Akcijski plan 2017-2019
Naziv
Smještaj i stanovanje
Opis strateškog područja

Osoba kojoj je odobrena međunarodna zaštita sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti  ima pravo na smještaj najduže dvije godine od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite, ako ne posjeduje novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti. Postupak za priznavanje prava na smještaj pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom centru za socijalnu skrb, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: MDOMSP) dužno je osigurati smještaj. Međutim, praktičnom primjenom gore navedenog Zakona uočeni su problemi pri rješavanju pitanja smještaja osoba kojima je u Republici Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita, odnosno problem pronalaska smještajnih objekata, pa se pristupilo izmjenama postojeće regulative na način da SDUOSZ bude dužan osigurati objekte za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, a kojima je priznato pravo na smještaj.


Cilj 06. Unaprijediti zakonsku regulativu vezano uz područje stanovanja

Broj mjera: 1


Cilj 07. Unaprijediti koordinaciju nadležnih tijela u području stanovanja s ciljem žurnog osiguravanja smještajnih kapaciteta za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 2


Cilj 08. Osigurati provedbu i praćenje Plana razmještaja

Broj mjera: 3Mjera 6.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti u kojem će se definirati nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a ista se odnosi na osiguranje smještajnih kapaciteta osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Broj pokazatelja: 1


Mjera 7.1. Aktivna suradnja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u svrhu žurnog osiguravanja smještajnih kapaciteta za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 1


Mjera 7.2. Aktivna suradnja s Ministarstvom državne imovine u svrhu daljnjeg osiguravanja smještajnih kapaciteta u vlasništvu Republike Hrvatske (aktivnosti vezane za opremanje i adaptaciju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske)

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 1


Mjera 8.1. Objavljivanje javnih poziva za prikupljanje ponuda za najam namještenih stanova ili kuća sukladno Planu razmještaja i sukladno odlukama Ministarstva unutarnjih poslova za odobrenje međunarodne zaštite, odnosno korištenjem ponuda u tiskovnim i elektronskim medijima u slučajevima kada ne postoji dovoljan broj smještajnih kapaciteta

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 1


Mjera 8.2. Izrada i vođenje evidencije osoba koje koriste pravo na smještaj

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.3. Zapošljavanje optimalnog broja djelatnika u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na poslovima osiguranja smještaja osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...