subota, 13. srpnja 2024.

Strateško područje 4. Zapošljavanje

Akcijski plan
Akcijski plan 2017-2019
Naziv
Zapošljavanje
Opis strateškog područja

Uspješna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita moguća je isključivo ako im se omogući da postanu aktivni članovi novog društva. To prvenstveno podrazumijeva pravo na rad i zapošljavanje te pružanje mogućnosti da se zaposle u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima.


Cilj 12. Doprinijeti lakšem ostvarivanju prava na rad

Broj mjera: 1


Cilj 13. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima i obvezama u sustavu zapošljavanja

Broj mjera: 2


Cilj 14. Osnažiti kapacitete zaposlenika u sustavu zapošljavanja za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 1


Cilj 15. Provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 1


Cilj 16. Unaprjeđenje sustava pristupa zapošljavanju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 2Mjera 12.1. Aktivirati, motivirati i upućivati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u program učenja hrvatskog jezika prilikom individualnih savjetovanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ)

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 1


Mjera 13.1. Informirati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita o pravima i obvezama u sustavu zapošljavanja

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 1


Mjera 13.2. Savjetovanje i profesionalno usmjeravanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 1


Mjera 14.1. Educirati radnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu redovne edukacije o potrebama i pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Mjera 15.1. Uključivanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u mjere aktivne politike zapošljavanja

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 1


Mjera 16.1. Izraditi profesionalni plan traženja posla uzimajući u obzir kvalifikacije osobe i njeno prethodno radno iskustvo te potrebe na tržištu rada i planirati mogućnost daljnjeg obrazovanja osobe kojoj je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 1


Mjera 16.2. Temeljem utvrđenih potreba za obrazovanjem, financirati obrazovanje nezaposlenih osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...