subota, 13. srpnja 2024.

Strateško područje 1.1. Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

Akcijski plan
Akcijski plan 2017-2019
Naziv
Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
Opis strateškog područja

Osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti  ostvaruju pravo na socijalnu skrb u djelokrugu nadležnostiMinistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nadalje, temeljem članka 22. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom ostvaruju sva prava u sustavu socijalne skrbi u jednakom opsegu kao i ostali hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj.

Nadkategorija
Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Cilj 01. Upoznati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s pravima iz sustava socijalne skrbi te tradicijom, kulturom i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj

Broj mjera: 2


Cilj 02. Osigurati ispunjavanje preduvjeta za život i suživot u lokalnim zajednicama

Broj mjera: 4Mjera 1.1. Edukativna predavanja u prihvatilištu za tražitelje azila o pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te tradiciji, kulturi i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2. Tematske i edukativne radionice te savjetovanja o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u svrhu njihove integracije u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 2.1. Imenovanje stručnih radnika zaduženih za ostvarivanje prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u sustavu socijalne skrbi

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 2


Mjera 2.2. Provoditi aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete života osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 2


Mjera 2.3. Dostaviti preporuku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da u Odlukama o socijalnoj skrbi obuhvate osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 1


Mjera 2.4. Dostaviti pučkim kuhinjama preporuku da osiguraju prehranu sukladno kulturnim i vjerskim uvjerenjima stranaca odnosno osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...