subota, 13. srpnja 2024.

Strateško područje 6. Međuresorna suradnja

Akcijski plan
Akcijski plan 2017-2019
Naziv
Međuresorna suradnja
Opis strateškog područja

Integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita je proces koji zahtijeva aktivno uključivanje svih nadležnih tijela državne uprave, ali i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pružanje potpore i pomoći ovim osobama u području zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja, učenja hrvatskog jezika i svih ostalih prava koje ostvaruju i svi ostali državljani ove zemlje. Pritom je od velikog značaja ostvariti i sustavno jačati suradnju svih navedenih tijela s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, vjerskim ustanovama koje redovito djeluju u području zaštite i promicanja prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.


Cilj 18. Praćenje provedbe integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita hrvatsko društvo

Broj mjera: 7


Cilj 19. Unapređenje postojećih procedura postupanja i okvira integracije

Broj mjera: 5


Cilj 20. Cjelovito informiranje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita o njihovim pravima i obvezama

Broj mjera: 3Mjera 18.1. Praćenje provedbe Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita kroz aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 18.2. Donošenje Plana razmještaja jednom godišnje sukladno utvrđenim potrebama za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.3. Uspostava mreže kontakt osoba za ostvarivanje prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.4. Podnošenje redovitih godišnjih izvješća Vladi Republike Hrvatske o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017. – 2019.

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.5. Uspostava on-line sustava za praćenje Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.6. Treninzi za trenere za uporabu on-line sustava za praćenje Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 18.7. Obavještavanje na mjesečnoj razini Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske kao koordinativnog tijela za integraciju o najnovijim saznanjima o osobama kojim je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 19.1. Izrada Protokola o postupanju prema osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 19.2. Evaluacija Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 19.3. Izrada novog provedbenog okvira integracijske politike na lokanoj razini

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 19.4. Izrada i tisak publikacije o evaluaciji Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te novog okvira budućeg integracijskog dokumenta

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 19.5. Izrada, tisak i osmišljavanje vizualnog identiteta Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita 2017. – 2019.

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 20.1. Izrada, tiskanje i prijevod kataloga prava i usluga propisanih za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 20.2. Izmjene i dopune te tiskanje Vodiča za integraciju stranaca te njegovo prevođenje na potrebne jezike

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 20.3. Osigurati usluge prevođenja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita pri ostvarivanju njihovih prava u sustavu socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...