subota, 13. srpnja 2024.

Strateško područje 7. Senzibilizacija javnosti i stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Akcijski plan
Akcijski plan 2017-2019
Naziv
Senzibilizacija javnosti i stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita
Opis strateškog područja

Iako je Republika Hrvatska tradicionalno bila zemlja iseljavanja, broj suvremenih useljenika, kao i onih koji će dolaziti u Republiku Hrvatsku kao članicu Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), ukazuje na polaganu promjenu tradicionalnog migracijskog obrasca, kada osim emigracijskog Hrvatska iskazuje i imigracijski potencijal. No nerijetko se strance doživljava kao vrstu prijetnje tj. ugroze iskazivanjem negativnih stavova prema njima u vidu diskriminacije, ksenofobije i rasizma. Budući da se može očekivati kako će se eventualnim novim migracijskim kretanjima pojačati predrasude prema osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, važno je poraditi na podizanju svijesti o problematici i raznim aspektima postmigracijskih procesa kroz informiranje i senzibiliziranje javnosti i državnih i javnih službenika o prisustvu i pravima raznih kategorija stranaca u Hrvatskoj. Važeći Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08, 112/12) uređuje pitanja sankcioniranja tih negativnosti u hrvatskom društvu. Međutim, potrebno je preventivno i proaktivno djelovati kako bi se omogućio stvarni pravni i društveni okvir interkulturnog dijaloga i integracije stranaca u hrvatsko društvo. Iz navedenog proizlazi potreba za osmišljavanjem i provedbom kampanje za senzibiliziranje javnosti o nužnosti prihvaćanja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u hrvatsko društvo.


Cilj 21. Senzibiliziranje javnosti i smanjivanje društvenih predrasuda u odnosu na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Broj mjera: 1


Cilj 22. Senzibiliziranje stručnih djelatnika

Broj mjera: 4


Cilj 23. Podržati inicijative medija, civilnog društva i građana u kreiranju prostora za susret, razmjenu i osnovno informiranje o integraciji te uključivanju u hrvatsko društvo

Broj mjera: 0


Cilj 23. Podržati inicijative medija, civilnog društva i građana u kreiranju prostora za susret, razmjenu i osnovno informiranje o integraciji te uključivanju u hrvatsko društvo

Broj mjera: 2Mjera 21.1. Javna kampanja na nacionalnoj razini s ciljem senzibiliziranja javnosti i smanjivanja društvenih predrasuda

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 5


Mjera 22.1. Edukacija stručnih djelatnika u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, policiji, tržištu rada, obrazovanju i civilnom sektoru koji su direktno uključeni u pružanje pomoći i zaštite osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 22.2. Edukacija stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi imenovanih za rad s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita radi usvajanja novih znanja i vještina koja bi doprinijela boljoj učinkovitosti rada

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Broj pokazatelja: 1


Mjera 22.3. Kontinuirano informirati poslodavce, sindikate te djelatnike službe zapošljavanja o tome tko su osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i koja su njihova prava

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Broj pokazatelja: 1


Mjera 22.4. Edukacija zdravstvenih djelatnika u najmanje 2 Doma zdravlja na području grada Zagreba vezano uz osiguranje zdravstvene zaštite osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Broj pokazatelja: 2


Mjera 23.1. Potpora projektima koji afirmiraju kulturno i umjetničko stvaralaštvo stranaca na amaterskoj i profesionalnoj razini djelovanja

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture

Broj pokazatelja: 1


Mjera 23.2. Potpora partnerskim programima organizacija civilnog društva u njegovanju i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...